Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή της πρώιμης παιδικής ηλικίας από τη Ζ. Κολιπέτρη

Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο σίγουρα θα το εφαρμόσουμε την επόμενη σχολική χρονιά από την έναρξή μου με το δίκτυό μας.

Ημερίδα της ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής στο ΥΠΑΙΘΑ με θέμα “Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τον εαυτό τους” του ερευνητικού πιλοτικού προγράμματος “Το σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα μάθησης”

Σήμερα παρακολούθησα μια πολύ σημαντική ημερίδα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Το Σχολείο ΟΚΜ – ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ (sch.gr)