Εξώφυλλα φακέλων σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση