Έλμερ, ένας ελέφαντας μοναδικός

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Α΄ Θεματικός Κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ, Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα

Τίτλος: Νηπίων Παιδεία: Το πρώτο βήμα στη δημοκρατία

Εργαστήριο 6ο : Η ταυτότητά μου