Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2331041111

Ώρες επικοινωνίας: 12:15μ.μ. – 13:00μ.μ.

mail:  mail@1nip-makroch.ima.sch.gr