Η συνεργατική ιστορία του Δικτύου μας

Μαζί με τα άλλα σχολεία του δικτύου αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό παραμύθι με τους αγαπημένους ήρωες του κάθε τμήματος. Έτσι, συμμετείχαμε κι εμείς φιλοτεχνώντας τις εικόνες και συντάσσοντας το κείμενο για τους ήρωες μας: Παπουτσωμένος γάτος (2ο τμήμα) και Αλαντίν (1ο τμήμα).

Book titled 'Συνεργατικό παραμύθι'Read this book made on StoryJumper