Προστατεύομαι από τον ήλιο

Δημιουργήσαμε μια δραστηριότητα κώδικα με κωδικό: cw24-DJVM7 με θέμα την προστασία από τον ήλιο και φυσικά τις αντίστοιχες κάρτες.

Beebot-cards-ηλιοπροστασία